Uwaga!

Szkoła Podstawowa nr 182 poszukuje pracownika na stanowisko SAMODZIELNY REFERENT, od dnia 1. grudnia. Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły, pod numerem: 42 652-85-17

Nagrody i Odznaczenia

Szanowni Państwo,

Z ogromną przyjemnością i nieskrywaną satysfakcją pragniemy poinformować, że w tych trudnych i niecodziennych warunkach panującej pandemii i związanych z nią obostrzeniach, nasza szkoła i nauczyciele zostali wyróżnieni nagrodami:

Dyrektor szkoły Iwona Sosnowska – Nagrodą Prezydenta Miasta Łodzi

mgr Joanna Bartczak i mgr Agnieszka Burdzińska – Medalem Komisji Edukacji Narodowej

mgr Agnieszka Banasiak i mgr Jolanta Dymarska – Certyfikatem „Nauczyciel Innowator”, przyznany orzez Prezydenta Miasta Łodzi i Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Szkoła otrzymała nagrodę przyznaną przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, jako zrzeszona w Klubie Przodujących Szkół w Polsce na zakup laptopów.

Ponadto 22 nauczycieli oraz 23 pracowników administracji i obsługi zostało wyróżnionych nagrodami dyrektora

Wszystkim Gratulujemy!

Pasowanie na ucznia

W dniu 15 października odbyło się w naszej szkole pasowanie uczniów klas pierwszych. Od tego momentu pierwszaki stały się w pełni członkami naszej szkolnej społeczności. Były wierszyki, piosenka, prezentacje prac i najważniejsze – ślubowanie uczniów i pasowanie oraz złożenie przysięgi przez rodziców. Uczniowie w strojach galowych i biretach prezentowali się niezwykle okazale. Wszystko odbyło się oczywiście z zachowaniem wszystkich zasad reżimu sanitarnego.

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Nauczycielom i wszystkim Pracownikom Szkoły

życzymy

niech Wasza codzienna praca

będzie nieustającą pasją

i zrodzi wiele szlachetnych owoców

niech zawsze towarzyszy Wam pogoda ducha

radość z odkrywania uczniowskich talentów

oraz twórczy zapał

do podejmowania nowych wyzwań

Regionalni na Radogoszczu

We wrześniu uczestnicy koła regionalnego wyruszyli na indywidualny rajd zdobywając odznakę PTTK „Łódź Bajkowa”. W pierwszą sobotę października zwiedzaliśmy Muzeum na Radogoszczu i wzięliśmy udział w warsztatach pt. „Okupacyjna rozgrywka”.

Usytuowana przy zbiegu ulic: Zgierskiej i Sowińskiego dawna fabryka Samuela Abbego, a w okresie niemieckiej okupacji męskie Rozszerzone Więzienie Policyjne, mieści dziś Oddział Martyrologii Radogoszcz. To miejsce pamięci o ofiarach II wojny światowej w Kraju Warty, w sposób szczególny upamiętniający więźniów zamordowanych w nocy z 17 na 18 stycznia 1945 r. Wtedy to ewakuujący się z Łodzi Niemcy podpalili więzienie, bestialsko mordując niemal wszystkich przetrzymywanych tu ludzi.

Warto poznać tę historię zwiedzając wystawę: „Zabrał ich ogień.. Piekło więzienia na Radogoszczu w świetle losów Polaków w Kraju Warty”.

Obiady w szkole

Drodzy Państwo, informujemy, iż wpłaty za obiady za miesiąc październik dokonujemy od 1. do 20. października, w kwocie 126 zł (za październik), na konto szkoły do opłat za obiady:

Getin Noble Bank

74 1560 0013 2030 6423 6000 0005

 

Wszelkie informacje dotyczące obiadów są w dziale „Jadłospis”

Historyczny remont

Dwadzieścia lat temu, razem z rodzicami mojej klasy wychowawczej, wymalowaliśmy salę historyczną. Odświeżyliśmy także meble, bo na nowe nie mieliśmy pieniędzy. Od tamtej pory poza drobnymi zmianami nic tam się nie działo. Nie dlatego, że nie było potrzeby, ale z powodu wspomnianego braku funduszy i pilniejszych wydatków. W tym roku udało się uzyskać 5000 zł z Rady Osiedla. Dzięki temu pracownia 48 przeszła gruntowny, historyczny remont. Miało być tylko malowanie, ale ściany były w tak złym stanie, że… samego gipsu poszło kilka razy więcej, niż zaplanowaliśmy. Panowie konserwatorzy w pocie czoła pracowali aż dwa tygodnie, żeby zdążyć na początek roku szkolnego. Choć dużo jeszcze zostało do zrobienia, to już jest się czym pochwalić! Na jednej ze ścian znalazła się wielkoformatowa fototapeta z obrazem „Bitwa pod Grunwaldem”. Przyjazne, spokojne kolory, rolety na pewno poprawią komfort pracy uczniom i nauczycielom.

Dziękuję Radzie Osiedla za wsparcie finansowe (i nie ukrywam, że proszę o jeszcze 😊), dziękuję Dyrekcji za wolność działania i wyboru, dziękuję Pani Marioli za inspirację, pomoc, uśmiech, zaangażowanie. Dziękuję Panu Jackowi, który nadzorował i wykonał tę brudną i ciężką robotę oraz Panu Piotrowi i Karolowi. Dziękuję Paniom, które sprzątały, myły, znosiły rzeczy z góry na dół. Dziękuję Pani Księgowej. Dziękuję Wszystkim, których nie wymieniłam, a byli zaangażowani w to historyczne dzieło!!!

Drodzy Nauczyciele, Droga Młodzieży zajrzyjcie do sali historycznej – gorąco zapraszam!

Proszę dbajcie też o to nasze wspólne dobro. Niech wszystkim służy kolejnych dwadzieścia, a może więcej lat 😊

Pozdrawiam – Joanna Bartczak, opiekunka pracowni i sprawczyni całego zamieszania

Klauzula informacyjna – pomiar temperatury

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH SZCZEGÓLNEJ KATEGORII – POMIAR TEMPERATURY CIAŁA UCZNIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEPOKOJĄCYCH OBJAWÓW

Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 182 z siedzibą w Łodzi przy ul. ul. Łanowej 16, 91-103 Łódź, tel.: 42 652-85-17, e-mail: kontakt@sp182.elodz.edu.pl.

Inspektor Ochrony Danych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@sp182.elodz.edu.pl.

Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony zdrowia publicznego przed rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19 na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO, w związku z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół wydanymi na mocy art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora tylko w przypadku podwyższonej temperatury ciała i maksymalnie przez okres do 14 dni, po tym czasie zostaną trwale usunięte.

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do;

1) dostępu do treści swoich danych,

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

3) ograniczenia przetwarzania na podstawie,

4) prawo do wniesienia sprzeciwu,

5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Pomiar temperatury ciała wynika z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, a uniemożliwienie jego pomiaru może prowadzić do ograniczenia pobytu ucznia w szkole.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Uroczyste odsłonięcie muralu z wizerunkiem Patrona Szkoły

Klasy czwarte uczestniczyły dziś w odsłonięciu muralu patrona naszej Szkoły Podstawowej 182 im. Tadeusza „Zośki” Zawadzkiego. Znajduje się on na ścianie sali gimnastycznej  w budynku B.

Mural został wykonany przez Artystę Adama Wirskiego, znanego również jak Kruk. Projekt powstał z inicjatywy Rady Rodziców naszej szkoły.

Obraz ten będzie spełniał funkcję kulturalną dla wszystkich mieszkańców osiedla. Liczymy, że patriotyczny charakter muralu spowoduje, że nie zostanie on zniszczony przez kibiców klubów piłkarskich.

Projekt jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego #NIW w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich #FIO na lata 2014-2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 było dla naszych uczniów wyczekiwanym momentem.

Odbyło się ono w różnych miejscach.

Klasy czwarte uczestniczyły w odsłonięciu muralu patrona naszej Szkoły Podstawowej 182 im. Tadeusza „Zośki” Zawadzkiego. Znajduje się on na ścianie sali gimnastycznej  w budynku B.

Klasy pierwsze miały możliwość poznać swoich wychowawców, koleżanki i kolegów i poznać swoją salę.

Pozostałe klasy miały rozpoczęcie roku na portalu Teams.

Mamy nadzieje,

że w tych nietypowych czasach,

przy zachowaniu reżimu sanitarnego,

uda nam się spotkać w szkolnych murach.

Do zobaczenia!

1 2 3 38