Dyrektor szkoły informuje, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie organizacji roku szkolnego ustala, po uzyskaniu pozytywnych opinii Rady Pedagogicznej (dn. 12.09.2013 r.), Rady Rodziców (dn. 12.09. 2013 r.) oraz Samorządu Uczniowskiego (dn. 12.09.2013 r.) następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:
  • 16 października 2013 r. – Dzień Jana Pawła II; uroczystość szkolna
  • 26 marca 2014 r. – Święto Patrona Szkoły; uroczystość szkolna
  • 1 kwietnia 2014 r. – sprawdzian kompetencji po klasie szóstej
  • 2 maja 2014 r. – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze (czynna świetlica)
  • 30 maja 2014 r. – Dzień Dziecka; odpracowany w dniu 7 czerwca jako Piknik Rodzinny
  • 20 czerwca 2014 r. – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze (czynna świetlica)