W związku z dużymi zmianami personalnymi w naszej szkole, zarówno wśród nauczycieli jak i obsługi szkoły, zapraszamy do zapoznania się z aktualną listą pracowników naszej placówki.
KADRA PEDAGOGICZNA I PRACOWNICY SZKOŁY 2017/2018