UWAGA UCZNIOWIE! UWAGA RODZICE!

Informacja dotycząca rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”.

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 3 września 2018 r. na boisku szkolnym według następującego harmonogramu:

– godz. 9.15 klasy V-VIII

– godz. 10.15 klasy II-IV

– godz. 11.00 klasy I

Dyrektor szkoły zaprasza na rozpoczęcie uczniów i ich rodziców