ZAKOŃCZENIE  ROKU  SZKOLNEGO  2018/2019

18 czerwca dla klas VII – VIII o godz. 18.00

19 czerwca dla klas I – II o godz. 8.00

dla klas III – IV o godz. 9.15

dla klas V- VI o godz. 11.00