Zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego, które odbędzie się 2.09.2019, na boisku szkolnym, w budynku przy Łanowej 16.

Klasy I – godz. 9:00

Klasy II – IV – godz. 10:00

Klasy V – VIII – godz. 11:00