Pismo przewodnie. Zasady naboru uczniów do przedszkoli i klas pierwszych sp