Drodzy Ósmoklasiści!

Przed wami 3 wymagające dni, do których przygotowywaliście się przez wszystkie lata nauki w szkole podstawowej. W tych wyjątkowych warunkach, aby zapewnić Wam bezpieczeństwo, przekazujemy informację organizacyjne, które obowiązywać będą przez wszystkie 3 dni egzaminów:

Każdy uczeń OBOWIĄZKOWO posiada przy sobie:

1. Maseczkę zakrywającą usta i nos lub przyłbicę (po zajęciu miejsca w sali, na czas trwania samego egzaminu maseczki zdejmujemy).

2. Legitymację szkolną

3. Długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Dodatkowo można mieć ze sobą małą butelkę wody.

Nie ma konieczności zakładania rękawiczek, w każdej sali dostępny będzie płyn do dezynfekcji rąk, ponadto wszystkie pomieszczenia egzaminacyjne w szkole są dezynfekowane na bieżąco.

Ważne: nie przynosimy do szkoły telefonów komórkowych ani zegarków typu smartwatch!

Egzaminy ósmoklasisty odbywają się kolejno:

16.06.2020 – Egzamin z języka polskiego

17.06.2020 – Egzamin z matematyki

18.06.2020 – Egzamin z języka angielskiego

Podczas tych dni nie odbywają się zajęcia dydaktyczne ani lekcje online.

Każdy uczeń przypisany jest do swojej sali, na każdy dzień egzaminu. Wykaz uczniów w salach został przesłany Librusem.

Aby uniknąć ryzyka gromadzenia się, zdający przypisani do sali nr 24 i sali nr 25 przychodzą do szkoły na godzinę 8:10 (do budynku B).

Uczniowie przypisani do sal nr 29 i 30 – przychodzą do szkoły na godzinę 8.25 (do budynku B).

Zdający przypisani do sal nr 52, 54 i 55, przychodzą do szkoły na godzinę 8:30 (do budynku A).

Każdy egzamin rozpoczyna się nie wcześniej niż o godzinie 9:00.

Polecamy również jeszcze raz zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Powodzenia!

Dyrekcja szkoły