Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4017/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 maja 2020 r. Szkoła Podstawowa Nr 182 w Łodzi przekazuje listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, które  dostępne są po zalogowaniu w aplikacji Elemento.

Ponadto, w terminie od 10.06.2020 r. do 16.06.2020 r. do godz. 15.00, od kandydatów zamieszkujących poza obwodem szkoły wymagane jest załączenie w systemie podpisanego skanu/zdjęcia Potwierdzenia Woli Przyjęcia Kandydata do Szkoły: Potwierdzenie_woli_przyjeci

Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia traktowane jest jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do naszej placówki.