UWAGA RODZICE

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1.09.2020, na boisku szkolnym budynku A, przy ul. Łanowej 16, według następującego programu:

09:30 – Uczniowie i wychowawcy klas 4, bez obecności rodziców.

11:00 – Uczniowie i wychowawcy klas 1, w obecności jednego rodzica każdego dziecka.

Wejście na teren boiska szkolnego będzie od strony placu zabaw.

Każdy nauczyciel, uczeń i rodzic ma obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego podczas rozpoczęcia roku szkolnego. Uczniowie klas 1. Zdejmują maseczki dopiero po wejściu do klasy. Podczas przebywania poza salami lekcyjnymi obowiązuje zasłanianie ust i nosa.

Po inauguracji uczniowie klas 4. wychodzą z terenu boiska szkolnego wyjściem od strony placu zabaw, gdzie mogą oczekiwać na nich rodzice, z zachowaniem dystansu i zasad bezpieczeństwa.

Uczniowie klas 1. przechodzą z wychowawcami do sal, bez towarzyszenia rodziców. Jednocześnie rodzice dzieci klas 1. wychodzą przed szkołę wyjściem od strony placu zabaw i tam oczekują na odbiór pierwszoklasistów.

Klasy 2,3,5,6,7 i 8 – rozpoczęcie roku odbędzie się ONLINE z wychowawcami, za pośrednictwem komunikatora Teams, według harmonogramu:

10:30 – klasy 2-3

11:30 – klasy 5-6

12:30 – klasy 7-8

Łączenie za pośrednictwem komunikatora Teams koordynują wychowawcy klas, w porozumieniu z uczniami i rodzicami, za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.

Uczniowie klas 2,3,5,6,7 i 8 którzy od tego roku rozpoczynają naukę w naszej szkole
i nie posiadają danych logowania do dziennika elektronicznego, proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu w celu odebrania loginów i haseł do Librusa, najwcześniej w poniedziałek 31.08.