Zmianie uległo miejsce rozpoczęcia roku szkolnego dla klas „czwartych”. W związku z powyższym rozpoczęcie roku dla uczniów przedstawia się następująco:

Klasy I – godz. 11.00 – boisko szkolne w budynku „A”, w razie deszczu na sali gimnastycznej

Klasy IV – godz. 09.30 – boisko szkolne w budynku „B”, w razie deszczu na Sali gimnastycznej

Klasy II, III, V, VI, VII, VIII – online

– klasy II – III godz. 10.30

– klasy V – VI godz. 11.30

– klasy VII – VIII godz. 12.30

TELEKONFERENCJA

Dyrektor szkoły informuje, że w dniu 31 sierpnia 2020 r. w godz. 14.00 – 15.00 odbędzie się telekonferencja dyrekcji szkoły z Rodzicami. Zapraszamy. Spotkanie odbędzie się w aplikacji Teams. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy kliknąć w poniższy odnośnik:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?type=meetup-join&deeplinkId=6f6ac36f-247d-41ac-8d83-704e528e1fc1&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YTExYjEwNmItZTYzYS00ZWM3LWE3OTYtMTFhYjZmZmZmOTM3@thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252268330e5e-2791-4fc7-913b-07fdbc0f5f85%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522efc7893c-15a7-4ea7-a8f1-f678c9176158%2522%257d%26anon%3Dtrue&suppressPrompt=true