W klasie Ib odbyły się zajęcia z wykorzystaniem pomocy z projektu „Wyjątkowy uczeń” finansowanego z funduszy z UE.