Szkoła Podstawowa nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Łodzi zaprasza do składania ofert na zakup i wyposażenie szkoły w zakresie wyposażenia podstawowego i wyposażenia dodatkowego.
Zapytanie-ofertowe-SP-182.pdf
Zapytanie-ofertowe-SP-182.docx