Czwarta przerwa obiadowa – zmieniony rozkład dzwonków

W związku z dużą liczbą uczniów, którzy będą korzystać z obiadów, od poniedziałku 25 stycznia wprowadzona zostanie czwarta przerwa obiadowa, co umożliwi zachowanie dystansu między uczniami podczas spożywania obiadu.

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym rozkładm dzwonków oraz z podziałem klas na przerwy obiadowe.

Przypominamy, że w poniedzałek 25 stycznia lekcje będą skrócone.

Rozkład dzwonków 2020/2021

Grafik obiadowy klasy I – III

Ferie 2021

W okresie ferii zimowych Miasto Łódź w 28 szkołach lub placówkach oświatowych będzie realizować zajęcia zamknięte w formie półkolonii.
Zajęcia organizowane są dla uczniów klas I-IV.
Uczestnicy półkolonii będą mieć zapewnioną opiekę wychowawców w godzinach 7 – 17.
Organizatorzy wypoczynku – Szkoły pobierają opłatę za pobyt dziecka w wysokości 15 zł za jeden dzień pobytu, która przeznaczana  jest na zapewnienie uczestnikom wyżywienia.
Rekrutacja rozpocznie się 17 grudnia 2020 roku i prowadzona będzie indywidualnie przez każdą placówkę.

Wymagania na egzaminie ósmoklasisty

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych, w dołączonych do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Wymagania na egzaminie ósmoklasisty