Nabór do oddziału przedszkolnego

UWAGA !

RODZICE DZIECI PIĘCIO- I SZEŚCIO-LETNICH

MAJĄ MOŻLIWOŚĆ ZAPISANIA SWOICH POCIECH

DO ODDZIALU PRZEDSZKOLNEGO, KTORY ZOSTANIE

OTWARTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 182, W NABORZE

DODATKOWYM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.

PROSIMY O PILNE ZGŁASZANIE DANYCH DZIECI

W SEKRETARIACIE SZKOLNYM

Informacja o konsultacjach społecznych

Urząd Miasta Łodzi informuje o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi, których przedmiotem jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi. Konsultacje te mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji opinii, propozycji i uwag odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 26 listopada 2015 r. do dnia 28 grudnia 2015 r. do godz. 16:00 w formie:
– spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, w formie warsztatów, umożliwiających omówienie i ocenę propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi, a także wyrażenie opinii,propozycji i uwag oraz składanie ich do protokołu; spotkanie odbędzie się w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi; Łódź, ul. Piotrkowska 104 w dniu 3 grudnia 2015 r. w godz. 17:30 – 20:00;
– debaty publicznej, która odbędzie się w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, w 9 grudnia 2015 r. w godz. 17:30 – 20:00.

Budżet Obywatelski – wyniki

5622101f73c63_p

Udało się!!! Nasz projekt na rozbudowę kompleksu sportowego przeszedł w Budżecie Obywatelskim na 2016 rok zdobywając 2778 ważnych głosów (wszystkich 3177). Już niedługo będziemy się cieszyć nowym zapleczem sportowym i dla wszystkich starczy miejsca. Gorąco dziękujemy wszystkim zaangażowanym w zbieranie głosów uczniom, rodzicom i nauczycielom a także nauczycielom, którzy przygotowali wnioski. Bez was by się nie udało! DZIĘKUJEMY!

1 2 3 4 5