Informacja o konsultacjach społecznych

Urząd Miasta Łodzi informuje o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi, których przedmiotem jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi. Konsultacje te mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji opinii, propozycji i uwag odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 26 listopada 2015 r. do dnia 28 grudnia 2015 r. do godz. 16:00 w formie:
– spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, w formie warsztatów, umożliwiających omówienie i ocenę propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi, a także wyrażenie opinii,propozycji i uwag oraz składanie ich do protokołu; spotkanie odbędzie się w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi; Łódź, ul. Piotrkowska 104 w dniu 3 grudnia 2015 r. w godz. 17:30 – 20:00;
– debaty publicznej, która odbędzie się w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, w 9 grudnia 2015 r. w godz. 17:30 – 20:00.

Budżet Obywatelski – wyniki

5622101f73c63_p

Udało się!!! Nasz projekt na rozbudowę kompleksu sportowego przeszedł w Budżecie Obywatelskim na 2016 rok zdobywając 2778 ważnych głosów (wszystkich 3177). Już niedługo będziemy się cieszyć nowym zapleczem sportowym i dla wszystkich starczy miejsca. Gorąco dziękujemy wszystkim zaangażowanym w zbieranie głosów uczniom, rodzicom i nauczycielom a także nauczycielom, którzy przygotowali wnioski. Bez was by się nie udało! DZIĘKUJEMY!

Głosujemy na szkolne projekty w budżecie obywatelskim

bo_2015

Szanowni Państwo !!!!

Uprzejmie prosimy o aktywne głosowanie na projekty obywatelskie z Budżetu Obywatelskiego 2016,

w którym nasza szkoła uzyskała akceptację trzech projektów :

B0021 Rozbudowa kompleksu sportowego przy SP 182 (sala gimn., boisko do p. ręcznej z kortem tenisowym)
B0026 Modernizacja szkolnej pracowni komputerowej z instalacją bezprzewodowego internetu na terenie szkoły
B0020 Schodołaz dla dziecka niepełnosprawnego ruchowo

Aby projekty przeszły jest potrzebna jak największa liczba głosów  (kilka tysięcy).

Każdego z państwa prosimy o zaangażowanie rodzinę, znajomych i innych .

Głosującym  jest osoba powyżej 16 roku życia (również zamieszkała poza dana dzielnicą) .

Można głosować na 5 projektów z danej, ale tylko jednej dzielnicy.

Karty zgłoszeniowe rozdamy ( dzieciom), każdemu po ok. 15 szt.  21-22 września .

Po informacje i  zwrot wypełnionych kart prosimy do 24 września w świetlicy, bądź u wychowawców.

Będzie można również głosować przez Internet ( strona UMŁ – budżet 2016), wpisując swoje dane w dniach 19 września (sobota) – 27 września 2015 (niedziela). Zagłosować można na www.budzet.dlalodzi.info. Pomagamy głosować przez internet również w świetlicy szkolnej (z pomocą nauczycieli)

                                                                                           Dyrekcja  i grono pedagogiczne

Punkty katechetyczne w Łodzi – informacja

Zastępca Dyrektora Wydziału edukacji informuje, iż w Łodzi prowadzone są punkty katechetyczne następujących religii wyznaniowych:

  1. Społeczność Ewangeliczna Kościoła Chrystusowego w Łodzi;
  2. Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór „WODA ŻYCIA”;
  3. Kościół Zielonoświątkowy Zbór w Łodzi;
  4. Parafia Ewangelicko-Reformowana;
  5. Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Mateusza;
  6. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej Zbór Łódź-Widzew;
  7. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny Diecezja Łódzko-Poznańska;
  8. Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów;
  9. Kościół Boży w Chrystusie, Centrum Chrześcijańskie „Zwycięstwo”;
  10. Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP Diecezja Śląsko-Łódzka.

Do punktów katechetycznych ww. religii wyznaniowych uczęszczają dzieci i młodzież realizujący obowiązek szkolny i nauki w łódzkich szkołach.

Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Dyrektor szkoły zaprasza rodziców uczniów klas V i VI oraz wszystkich innych chętnych do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych on-line. Link do ankiety i kod dostępu są dostępne u wychowawców klas. Ankietę wypełniamy 23 lutego 2015 r. (poniedziałek) w godzinach 6:00-21:00.

1 2 3 4 5 6