Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
1 września 2021r.
Boisko szkolne (w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych –
sala gimnastyczna) w budynku A przy ul. Łanowej

Klasy I – godz. 12.00
Klasy II-III – godz. 9.00
Klasy IV – V – godz. 9.45
Klasy VI – VII – godz. 10.30
Klasy VIII – godz. 11.15

W przypadku złej pogody obowiązuje następujący grafik wejść
poszczególnych klas do szkoły:
Klasy I – wejście główne
Klasy II – wejście główne
Klasy III – wejście przy świetlicy
Klasy IV – wejście główne
Klasy V – wejście przy świetlicy
Klasy VI + VIIA, B – wejście główne
Klasy VIIC, D, F – wejście przy świetlicy
Klasy VIII – wejście główne

Przypominamy, że na terenie szkoły obowiązują zasady reżimu sanitarnego
(pomiar temperatury, maseczki, dystans, dezynfekcja).

Klasy I spotykają się w salach lekcyjnych bez względu na pogodę.
W klasach I dopuszcza się obecność tylko jednego rodzica/opiekun.

 

Powrót uczniów do szkoły

Szanowni Państwo informujemy, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej pracy szkół. Od 4 maja br. do szkoły wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach stopniowo starsi uczniowie.

Od 31 maja br. szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym.

 

Nauka zdalna od 26 kwietnia do 2 maja

Informujemy, że od 26 kwietnia do 2 maja br. uczniowie klas I-VIII z województw: śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i opolskiego będą uczyć się zdalnie.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nauka zdalna do 25 kwietnia

Informujemy, że z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Do 25 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek. Szkoły nadal pracują zdalnie.

Nauka zdalna od 12 do 18 kwietnia

Informujemy, że z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek. Szkoły nadal pracują zdalnie.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2021 r.

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Drodzy Uczniowie Klas Ósmych,
zbliża się czas podjęcia decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej. Poniższe wiadomości zamieszczone w linkach ułatwią Wam zdobycie wiedzy o ofercie szkół na przyszły rok szkolny.

 

 

e-Targi Edukacyjne Łódź 2021

Zapraszamy na Łódzkie Targi Edukacyjne 2021 on-line, które odbywają się 24.03 i 25.03.2021.
Organizatorem jest Urząd Miasta Łodzi wspólnie z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, a udział w e-Targach jest bezpłatny.
Na specjalnej stronie Internetowej każda z placówek ma swój kafelek, po kliknięciu uczeń przeniesie się do oferty interesującej go szkoły. W ten sam sposób dostępne będą wydarzenia towarzyszące przygotowane przez ŁCDNiKP.
Swoją ofertę prezentują licea, technika i szkoły branżowe. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ma w ofercie szereg kursów, konferencji szkoleń dedykowanych uczniom oraz nauczycielom.
Zachęcamy do skorzystania!
e- Targi Edukacyjne Łódź 2021

Nauka zdalna od 22 marca do 11 kwietnia

Informujemy, że z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

1 2 3 10