Posiedzenia Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018

7 września godz. 15.00
14 września godz. 15.00 – posiedzenie szkoleniowe – librus (13.00 szkolenie administratorów)
5 października godz. 15.00
9 listopada godz. 15.00
7 grudnia godz. 15.00
16 stycznia godz.14.00 – posiedzenie klasyfikacyjne
18 stycznia godz. 15.00 – posiedzenie plenarne
15 marca godz. 15.00
12 kwiecień godz. 15.00
10 maja godz. 15.00
12 czerwca godz.14.00 – posiedzenie klasyfikacyjne
14 czerwca godz. 15.00 – posiedzenie plenarne