Posiedzenia Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019

11 września godz. 16.00
4 października godz. 16.00
8 listopada godz. 16.00
13 grudnia godz. 16.00
15 stycznia godz.14.30 – posiedzenie klasyfikacyjne
17 stycznia godz. 16.00 – posiedzenie plenarne
14 marca godz. 16.00
11 kwiecień godz. 16.00
9 maja godz. 16.00
11 czerwca godz.14.30 – posiedzenie klasyfikacyjne
13 czerwca godz. 16.00 – posiedzenie plenarne