Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018:

 

7 września godz. 17.00 – zebrania z wychowawcami

5 października godz. 17.00 – konsultacje

9 listopada godz. 17.00 – zebrania śródsemestralne z wychowawcami

7 grudnia godz. 17.00  – konsultacje

18 stycznia godz. 17.00 –  zebrania semestralne  z wychowawcami

15 marca godz. 17.00 – konsultacje

12 kwiecień godz. 17.00 – zebrania śródsemestralne z wychowawcami

10 maja godz. 17.00 – konsultacje

12 czerwca godz.17.30 – zebrania semestralne  z wychowawcami