Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019:

 

11 września godz. 18.30 – zebrania z wychowawcami

4 października godz. 18.30 – konsultacje

8 listopada godz. 18.30 – zebrania śródsemestralne z wychowawcami

13 grudnia godz. 18.30  – konsultacje

17 stycznia godz. 18.30 –  zebrania semestralne  z wychowawcami

14 marca godz. 18.30 – konsultacje

11 kwiecień godz. 18.30 – zebrania śródsemestralne z wychowawcami

9 maja godz. 18.30 – konsultacje

11 czerwca godz.18.30 – zebrania semestralne  z wychowawcami