Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do odwiedzania naszej strony internetowej. Umieszczane tu będą wszystkie informacje dotyczące działalności Rady Rodziców. Serdecznie zapraszam do dzielenia się swoimi uwagami odnośnie pracy Rady Rodziców i naszej zakładki na stronie internetowej. Wspólnie zastanowimy się, o jakie jeszcze treści wzbogacić stronę w celu pozytywnego i korzystnego wpływu na kształt wychowania naszych dzieci, a także partnerskiego dialogu z nauczycielami. Tylko dzięki dobrej współpracy możemy stworzyć naszym dzieciom bezpieczna i przyjazną atmosferę w szkole.
Zachęcam Państwa do czynnej współpracy z Radą Rodziców, a także do częstej obecności w szkole, spotkań z nauczycielami i współpracy z nimi.
Marek Staniewski – Przewodniczący RR

SKŁAD ZARZĄDU RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015:

Przewodniczący: Marek Staniewski

Zastępca przewodniczącego: Michał Trąbski

Skarbnik: Beata Śmiecichowska

Sekretarz: Agata Busiak

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015:

Lp. Klasa Imię i nazwisko
 1. 0 Agata Busiak
 2. Ia Aneta Jóźwik
 3. Ib Agnieszka Szczech
 4. Ic Katarzyna Dróżdż
 5. Id Agnieszka Rogaczewska-Granatowska
 6. Ie Mariusz Kotyński
 7. IIa Katarzyna Młynarczyk
 8. IIb Beata Śniecikowska
 9. IIc Kamila Namiecińska
 10. IId Michał Rozpierski
 11. IIIa Marta Kasik
 12. IIIb Adrianna Łuczyńska
 13. IIIc Kamila Widuto
 14. IVa Anna Stanisławska
 15. IVb Radosław Ciesielski
 16. IVc Michał Trąbski
 17. IVd Jarosław Dróżdż
 18. Va Adamczyk-Kałużyńska
 19. Vb Jacek Rogowski
 20. Vc Małgorzata Grzesiak
 21. Vd Bogumiła Koza
 22. VIa Marek Staniewski
 23. VIb Maria Jeziorska
 24. VIc Sławomir Grzelak
Wizja Rady Rodziców SP182 (klik)
Regulamin Rady Rodziców przy SP182

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie wszystkich rodziców oraz działanie na rzecz dobrego funkcjonowania szkoły.
Zadaniami Rady Rodziców są:

  • organizowanie form aktywności Rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
  • gromadzenie funduszy dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy,
  • umożliwienie Rodzicom, we współpracy z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły,
  • znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych szkoły,
  • znajomość statutu, koncepcji pracy, regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
  • przekazywania i wdrażania opinii na temat pracy szkoły.

Radę Rodziców tworzą przedstawiciele Rad Oddziałowych (przedstawiciele klas wybrani na pierwszym zebraniu rodziców).