Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do odwiedzania naszej strony internetowej. Umieszczane tu będą wszystkie informacje dotyczące działalności Rady Rodziców. Serdecznie zapraszam do dzielenia się swoimi uwagami odnośnie pracy Rady Rodziców i naszej zakładki na stronie internetowej. Wspólnie zastanowimy się, o jakie jeszcze treści wzbogacić stronę w celu pozytywnego i korzystnego wpływu na kształt wychowania naszych dzieci, a także partnerskiego dialogu z nauczycielami. Tylko dzięki dobrej współpracy możemy stworzyć naszym dzieciom bezpieczna i przyjazną atmosferę w szkole.
Zachęcam Państwa do czynnej współpracy z Radą Rodziców, a także do częstej obecności w szkole, spotkań z nauczycielami i współpracy z nimi.
Marek Staniewski – były Przewodniczący RR

SKŁAD ZARZĄDU RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:

Przewodnicząca: Eliza Fałek

Zastępca przewodniczącej: Agnieszka KańskaBeata Śniecikowaska

Przedstawiciele Szkolnej Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019
Wizja Rady Rodziców SP182
Regulamin Rady Rodziców przy SP182

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie wszystkich rodziców oraz działanie na rzecz dobrego funkcjonowania szkoły.
Zadaniami Rady Rodziców są:

  • organizowanie form aktywności Rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
  • gromadzenie funduszy dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy,
  • umożliwienie Rodzicom, we współpracy z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły,
  • znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych szkoły,
  • znajomość statutu, koncepcji pracy, regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
  • przekazywania i wdrażania opinii na temat pracy szkoły.

Radę Rodziców tworzą przedstawiciele Rad Oddziałowych (przedstawiciele klas wybrani na pierwszym zebraniu rodziców).