radarodzicow2Rodzice!

W trwającym roku szkolnym chcielibyśmy jeszcze aktywniej włączyć się w życie szkoły. Mamy nadzieję, że dzięki naszym staraniom pobyt naszych pociech w szkole będzie bezpieczny i wszyscy uczniowie będą mieć zapewniony pełen komfort uczestniczenia w tym, co szkoła im proponuje.
Pragniemy, jako odpowiedzialni i kochający rodzice, podjąć zobowiązanie do stałej współpracy z dyrekcja i nauczycielami naszej szkoły. Pragniemy wraz z nimi motywować i nagradzać nasze dzieci różnego rodzaju nagrodami, a także umożliwić im dostęp do dodatkowych, powielanych w szkole materiałów, których powszechna dostępność jest możliwa dzięki wsparciu Rady Rodziców. Pragniemy, aby codziennie nasze dzieci miały opiekę medyczną. Staramy się także umilić pobyt naszym dzieciom w szkole przez imprezy i akcje takie jak Mikołajki, bal karnawałowy czy Piknik Rodzinny. Beneficjentami naszych działań SA wszystkie dzieci chodzące do naszej szkoły, bez względu na to, czy ich rodzice chcą uczestniczyć w tych przedsięwzięciach przez opłacanie składek, czy nie.
Nasza szkoła jest szkołą innowacyjną i nowatorską, wprowadzającą nowe metody nauczania, dbającą o bezpieczeństwo swoich uczniów, dlatego też chcemy również nauczycielom, którzy maja ciekawe pomysły umożliwić dostęp do finansowania z budżetu Rady Rodziców. Chcemy pomóc w finansowaniu ponad standardowych przedsięwzięć, imprez, nagród i materiałów, które są atrakcyjne i w szczególny sposób rozwijają nasze dzieci. Pragniemy także uczestniczyć w organizacji i dofinansowywać różne imprezy kulturalne, które byłyby dostępne dla całej społeczności lokalnej. Mamy wiele różnych, ciekawych pomysłów, których jednak nie będziemy mogli w pełni zrealizować bez wspólnego zaangażowania wszystkich rodziców i bez stałych wpływów finansowych. Dlatego też, tak ważnym jest, abyśmy dzielili się ze sobą swoimi pomysłami i uwagami a także sumiennie wywiązywali się z wpłat dobrowolnie zadeklarowanych składek na konto Rady Rodziców.
Jednocześnie serdecznie dziękujemy wszystkim tym rodzicom, którzy regularnie płaca dobrowolnie zdeklarowane składki na Rade Rodziców, dzięki którym możemy planować dalsze przedsięwzięcia.
Zachęcamy wszystkich do angażowania się we wszystkie planowane działania Rady Rodziców, do dzielenia się pomysłami i uwagami. Wszystkie uwagi i pomysły prosimy kierować na adres mailowy: radarodzicow@sp182.wp.pl

Wpłat na fundusz Rady Rodziców możemy dokonywać wpłacając pieniądze na konto Rady:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”
ul. Łanowa 16
91-103 Łódź
PKO BP 78 1020 3408 0000 4102 0021 5723

(w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz np. składka)

lub dokonując wpłat gotówkowych w sekretariacie szkoły.

Apelujemy o terminowe wpłacanie dobrowolnie zdeklarowanych składek.

 

 Zarząd Rady Rodziców