Samorząd Uczniowski to zespół uczniów wybierany demokratycznie przez uczniów naszej szkoły we wrześniu każdego roku. Reprezentuje wszystkich uczniów, stoi na straży ich praw i obowiązków, współpracuje z dyrekcją, nauczycielami, gospodarzami klas oraz rodzicami dla dobra całej społeczności.

Skład Samorządu Uczniowskiego klas IV-VII w roku szkolnym 2017/2018:

samorzad-maly
Opiekun Samorządu klas 4-7
: p. Wiktor Nestorko

Przewodniczący:  Mikołaj Gejda

Wiceprzewodniczący: Mateusz Krzeszewski

Skarbnik: Artur Frąckiewicz

Sekcje

plastyczna: Hana Wiśniewska

 rozrywkowa: Gabrysia Buba,

sportowa: Staś Gaszewski

Regulamin Samorządu Uczniowskiego klas 4-7 (klik)

Opiekun Małego Samorządu Uczniowskiego klas I-III: p. Katarzyna Wypiorczyk-Przygoda

Created with Padlet