Pusta szkołaZimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017 r.

podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.

Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego 2018 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt  2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Egzamin gimnazjalny (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 6)

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje)

podstawa prawna:  art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.);  § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r.  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

podstawa prawna:  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.

Ferie letnie

23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Dni dodatkowo wolne od zajęć w r. szk. 2017/2018
  • 2 listopada 2017
  • 3 listopada 2017
  • 30 kwietnia 2018
  • 2 maja 2018
  • 4 maja 2018
  • 1 czerwca 2018