Pusta szkołaZimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.

Ferie zimowe

11 lutego – 24 lutego 2019 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt  2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Egzamin ósmoklasity

15 kwietnia – 17 kwietnia 2019 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

19 czerwca 2019 r., godz. 16.00 – klasy VIII

21 czerwca 2019 r., godz. 9.00 – klasy I -III;  godz. 11.00 – klasy IV – VII

podstawa prawna:  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Ferie letnie

22 czerwca – 1 września 2019 r.

podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Dni dodatkowo wolne od zajęć w r. szk. 2017/2018
  • 12 październiaka 2018
  • 2 listopada 2018
  • 15 – 17 kwietnia 2019
  • 29 – 30 kwietnia 2019
  • 2 maja 2019
  • 1 czerwca 2019