Pusta szkołaZimowa przerwa świąteczna

22.12.2020 – 06.01.2021

podstawa prawna: 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Ferie zimowe

01.02.2021 – 14.02.2021

podstawa prawna: 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

 

Wiosenna przerwa świąteczna

01.04.2021 – 06.04.2021

podstawa prawna: 3 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

 

Święto Narodowe Trzeciego maja

03.05.2021 r.

Egzamin ósmoklasity

25.05.2021 – język polski
26.05.2021 – matematyka
27.05.2021 – język angielski

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021

podstawa prawna:  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Ferie letnie

26.06.2021 – 31.08.2021

podstawa prawna: 3 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021
  • 14.10.2020
  • 22.12.2020
  • 4-5.01.2021
  • 04.06.2021