dokumenty_szkoły

 

Statut szkoły (ważny od grudnia 2017)
Koncepcja pracy szkoły na lata 2009-2015
Ceremoniał szkoły

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

Raport po ewaluacji w SP182 – rok 2015

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015:

 

Obowiązujące dokumenty MEN:

Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej