dokumenty_szkoły

 

 

Statut szkoły
Program Wychowawczo-Profilaktyczny 2018/2019
Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyczno-Wychowawczego 2017-18
Ceremoniał szkoły
Procedury szkolne
Regulamin korzystania z telefonów komórkowych
Koncepcja pracy szkoły na lata 2009 – 2015

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

Raport po ewaluacji w SP182 – rok 2015

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015: