Wskaźniki zaburzeń

Założenia integracji
Nabór do oddziałów integracyjnych
Kryterium naboru do oddziałów integracyjnych
Metody pracy wykorzystywane w integracji
Urządzenie sali integracyjnej
Zadania pedagoga specjalnego w oddziale integracyjnym
Rola i zadania nauczyciela – terapeuty w procesie nauczania ucznia niepełnosprawnego
Rola i zadania logopedy w procesie nauczania ucznia niepełnosprawnego
Zasady współpracy między nauczycielem wiodącym a nauczycielem wspomagającym
Zadania pedagogów związanych z integracją
Zadania pedagoga szkolnego w szkole z oddziałami integracyjnymi