Uwzględniając indywidualne potrzeby dziecka, w Szkole Podstawowej nr 182, pracujemy między innymi:

 • metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • metodą dobrego startu Marty Bogdanowicz
 • metodą Carla Orffa
 • metodą 18 – tu struktur wyrazowych
 • kinezjologii edukacyjnej Dennisona,
 • muzykoterapii,
 • biblioterapii,
 • gimnastyki twórczej Rudolfa Labama
 • metodą pedagogiki zabawy „Klanza”
 • metodą aktywną E. Brudnik i B. Owczarskiej
 • metodą W. Okonia