Szkoła, która przyjmuje uczniów niepełnosprawnych, dostosowuje swoją bazę dydaktyczną do ich potrzeb. Organizacja przestrzenna samej sali lekcyjnej jest inna niż w klasie tradycyjnej.

W klasie istnieją różne kąciki:

  • kącik pracy indywidualnej, gdzie nauczyciel wspomagający może pracować z dzieckiem innymi metodami, nie zakłócając pracy innym dzieciom.
  • kącik relaksu z poduszką, dywanikiem, przytulanką. Jest to miejsce, gdzie dziecko może odreagować napięcie emocjonalne.

Pomoce dydaktyczne potrzebne w klasie integracyjnej:

  • zestaw pomocy do kształcenia funkcji słuchowych i wzrokowych,
  • zestaw do klasyfikowania i wyróżniania.
  • różnego rodzaju wzory do odtwarzania rymów,
  • zestaw gier dydaktycznych, pusy,
  • różnorodne układanki,
  • tablice wielokrotnego użycia do pisania po śladzie.
  • instrumenty muzyczne,
  • przybory sportowe itp.

 Pomoce będą zależały od rodzaju niepełnosprawności.

W klasie znajdują się również segregatory dla każdego ucznia, w których znajdują się: dokumentacja, wyniki badań, kontakty ze specjalistami, ankiety, arkusze obserwacji postępów w nauce i w zachowaniu. W teczkach znajdują się również wszystkie prace dzieci.