Pedagog w szkole integracyjnej pełni rolę koordynatora działań dzieci, rodziców i nauczycieli. Jest osobą, która ułatwia rodzicom i nauczycielom dostęp do informacji niezbędnych dla właściwego funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej, w szkole i poza nią. Służy pomocą wszystkim uczniom – szczególnie wtedy, kiedy czują się pokrzywdzeni i samotni.

Na bieżąco prowadzi i śledzi dokumentację uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych. Ustala i przypomina rodzicom terminy wizyt w poradniach specjalistycznych. Służy pomocą tym rodzicom, którzy doświadczają kłopotów wychowawczych, zdrowotnych, finansowych. Organizuje na terenie szkoły spotkania edukacyjne dla dzieci i rodziców (w ramach pedagogizacji rodziców).