Władysława Augustyniak

Iwona Czerniejewska

Karol Duma

Maria Fraj

Jacek Hydziński

Wioletta Janus

Ronam Jeziorny

Anna Kozak

Tadeusz Kłosiński

Bożena Lewandowska

Renata Najdecka

Jadwiga Pachucy

Alicja Partycka

Jolanta Sobczak

Danuta Studniarek

Agnieszka Witkowska

Andrzej Zduńczyk