Władysława Augustyniak

Iwona Czerniejewska

Karol Duma

Maria Fraj

Tadeusz Kłosiński

Bożena Lewandowska

Andrzej Małecki

Wioletta Niedzielska

Jadwiga Pachucy

Alicja Partycka

Jolanta Sobczak

Łukasz Wasilewski

Agnieszka Witkowska