W tym roku (2017/2018) opłaty za obiady wnosimy w następujących dniach:
za wrzesień 4-15 września,
za październik 2-4 października,
za listopad 6-8 listopada,
za grudzień 4-6 grudnia,
za styczeń 8-10 stycznia,
za luty 12-14 lutego,
za marzec 5-7 marca,
za kwiecień 9-10 kwietnia
za maj 7-9 maja,
za czerwiec 4-6 czerwca
Konto szkoły do opłat za obiady:
Getin Noble Bank
74 1560 0013 2030 6423 6000 0005
Szkoła Podstawowa nr 182 w Łodzi

Opłatę manipulacyjną w wysokości 4 zł 20 gr prosimy wpłacać na konto Rady Rodziców: 

PKO BP SA
78 1020 3408 0000 4102 0021 5723
Rada Rodziców przy SP nr 182 w Łodzi