W tym roku (2018/2019) opłaty za obiady wnosimy w następujących dniach:

za wrzesień 10-14 września,
za październik 1-3 października,
za listopad 5-7 listopada,
za grudzień 3-5 grudnia,
za styczeń 7-9 stycznia,
za luty 4-6 lutego,
za marzec 4-6 marca,
za kwiecień 1-3 kwietnia
za maj 6-8 maja,
za czerwiec 3-5 czerwca.

Po tych dniach opłaty za obiady należy dokonywać na konto szkoły.
Konto szkoły do opłat za obiady:
Getin Noble Bank
74 1560 0013 2030 6423 6000 0005
Szkoła Podstawowa nr 182 w Łodzi

Opłatę manipulacyjną w wysokości 4 zł 20 gr prosimy wpłacać na konto Rady Rodziców: 

PKO BP SA
78 1020 3408 0000 4102 0021 5723
Rada Rodziców przy SP nr 182 w Łodzi