Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Plan zakończenia roku szkolnego 2019/2020

25 czerwca o godz. 15.00 – klasy VIII

na sali gimnastycznej z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego

bez udziału rodziców – tylko uczniowie, wychowawcy klas i dyrekcja

uczestnictwo dobrowolne

 

26 czerwca od godz. 9.00 do 14.00 – klasy III

klasy IIIa i IIIb – godz. 10:00

klasy IIIc i IIId – godz. 12:00

Szanowni Państwo,
wobec zaistniałej sytuacji i po dokładnej analizie związanej z wydawaniem świadectw, podajemy nowy harmonogram wydawania świadectw:

26 czerwca budynek A:

IA – 9.00 – 10.00
IB – 10.00 – 11.00
IIA – 11.00 – 12.00
IIB – 12.00 – 13.00
IVA – 13.00 – 14.00
VIB – 14.00 – 15.00

Budynek B

IC – 9.00 – 10.00
ID – 10.00 – 11.00
IIB – 11.00 – 12.00
IID – 12.00 – 13.00
VA – 13.00 – 14.00
IVB – 14.00 – 15.00

29 czerwca, budynek A:

VB – 9.00 – 10.00
VC – 10.00 – 11.00
VIA – 11.00 – 12.00
VIIA – 12.00 – 13.00
VIIB – 13.00 – 14.00
VIID – 14.00 – 15.00

Budynek B

VIIC – 8.00 – 9.00
VD – 9.00 – 10.00
VE – 10.00 – 11.00
VF – 11.00 – 12.00
VIC – 12.00 – 13.00
VID – 13.00 – 14.00
VIE – 14.00 – 15.00

Świadectwa klas I – V będą wydawane tylko rodzicom i opiekunom uczniów, dzieci z klas VI – VII mogą odbierać świadectwa osobiście.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o przestrzeganie wyznaczonych godzin.

oraz zachowanie zasad reżimu sanitarnego.

Ze względu na konieczność podpisania odbioru świadectwa zalecamy posiadanie własnego długopisu.

 

Regionalni online

Od wielu lat, co miesiąc, dzielna młodzież wraz z nami – Joanną Bartczak i Sylwią Kardzis – zwiedzała Łódź. W II semestrze udało nam się odwiedzić Muzeum Sportu, mieliśmy już plany na kolejne miesiące, aż tu nagle dopadł nas koronawirus…

Nie poddaliśmy się jednak i cały czas działaliśmy. My wymyślałyśmy zadania, które miały naszym uczniom przybliżyć historię Łodzi. I tak pojawiły się pytania (quiz) oraz prezentacja o znanym i lubianym łodzianinie – Julianie Tuwimie.

Ostatnim działaniem „Regionalnych” w tym roku szkolnym było przygotowanie reklamy naszego koła.

Jak widzicie w tak trudnej sytuacji też można być aktywnym, bo … 182 FAJNE REGIONALNE KOŁO MA!!!

Dziękujemy Wam za wspólny rok zwiedzania, zapraszamy we wrześniu!

Szczególnie ciepłe słowa kierujemy w stronę ósmoklasistów, którzy w większym i mniejszym składzie towarzyszyli nam w wędrówkach od IV klasy. Mamy nadzieję, że ten wspólnie spędzony czas będziecie miło wspominać😊

Oto efekty naszej pracy online:

Życzenia na Dzień Dziecka

 

Drodzy Uczniowie, kochane Dzieciaki!
Z okazji Waszego święta życzymy Wam
wszystkiego co najlepsze:
spełnienia marzeń, szczęścia, radości, 
przyjaźni i miłości…
Niech każdy dzień będzie dla Was
nową niezapomnianą przygodą!

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy
Szkoły Podstawowej nr 182

Pacynki, kukiełki, marionetki

Uczniowie kółka teatralnego, które prowadzi w naszej szkole pani Agnieszka Tokarczyk, poznawają różne rodzaje teatru. Zgłębiając tajniki teatru lalek, wpadli na znakomity pomysł zrobienia własnych lalek. Popatrzcie sami!

 

Pacynka tzw. pyskówka – baranek Shaun – Julia Urbańczyk kl. 6c

 

Procedury w SP nr 182, wprowadzone ze względu na wytyczne przeciwepidemiczne GIS, MEN z dnia 14 maja 2020r.

Procedury w SP nr 182, wprowadzone ze względu na wytyczne

przeciwepidemiczne GIS, MEN z dnia 14 maja 2020r.

– podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych dzieci przebywają w małych grupach uwzględniając minimalną przestrzeń nie mniejszą niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli)

– w sali odległość pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosi min. 1,5 metr (1 uczeń – 1 ławka szkolna)

– w miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele

– jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali

– w sali, w której przebywa grupa dzieci nie ma przedmiotów i sprzętu, którego nie można skutecznie dezynfekować, np.: pluszowe zabawki, dywany

– dzieci i rodzice/opiekunowie nie przynoszą ze sobą żadnych zabawek i zbędnych przedmiotów

– uczniowie przychodzą do szkoły z własnymi przyborami szkolnymi, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą

– uczniowie mogą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi

– zdrowi rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający zdrowych uczniów do/ze szkoły muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 metry

– rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przedsionka szkoły z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)

– w czasie trwania zajęć rodzice przebywają poza terenem szkoły

– przed wejściem na teren szkoły należy skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk (płyn dostępny na stoliku, przy wejściu do budynku)

– podczas przebywanie w szkole należy regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety

– w przedsionku i świetlicy dzieci mają mierzoną temperaturę za pomocą termometru bezdotykowego

– codziennie dokonywany jest monitoring prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach

– wszyscy pracownicy szkoły są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos

– uczniowie i rodzice/opiekunowie w indywidualne środki ochrony osobistej zaopatrują się sami

TEAMSOTEKA :)

 

Kochani!

Zapraszamy na Dyskotekę w czasach pandemii!!!

Oderwijmy się trochę od nauki i zapomnijmy chociaż na chwilę, że siedzimy w domu.

Pomyślmy o znajomych ze szkoły, z klasy, o przyjaciołach, sympatiach. Chcemy żebyście mieli okazję pokazać im, że o nich myślicie i tęsknicie. Mimo, że nie możemy się spotkać to muzyka od zawsze łączy ludzi więc niech połączy również nas. W piątek 8 maja posłuchajmy jej wspólnie.

Termin: 8 maja 2020

Miejsce: Teams

Klasy: 4-8

Co trzeba zrobić żeby uczestniczyć w Temsotece?

1. Przesyłać na podanego do kontaktu maila wiadomość z dedykacją, życzeniami, pozdrowieniami dla wybranej osoby/osób z naszej szkoły z dołączonym linkiem do wybranej przez was piosenki:

a. Piosenka nie może zawierać wulgaryzmów!!

b. Piosenka musi znajdować się na YouTube’ie!!

c. Wasza dedykacja nie może być zbyt długa maksymalnie 200 znaków.

2. W grupie Temsoteka nie wrzucacie muzyki ani zdjęć samodzielnie, możecie komentować życzenia i piosenki oczywiście w kulturalny sposób. Osoby, które nie będą przestrzegały tego punktu zostaną usunięte z grupy a ich zachowanie zostanie zgłoszone do wychowawcy.

3. Nauczyciele również mogą wziąć udział w zabawie i nie muszą przesyłać wiadomości do autoryzacji. Mogą wpisać życzenia samodzielnie ale piosenka musi znajdować się na YouTube’ie a długość życzeń to również maksymalnie 200 znaków. 4. Wiadomości przesyłacie na k.fabjanczyk@sp182.elodz.edu.pl i k.kowalski@sp182.elodz.edu.pl do 7 maja 2020

5. Ponieważ pierwszy raz organizujemy dla Was takie wydarzenie prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w razie kłopotów technicznych.

6. Zapraszamy serdecznie do zabawy !!!

1 2 3 4 14