Dni wolne od zajęć

Dyrektor szkoły informuje, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie organizacji roku szkolnego ustala, po uzyskaniu pozytywnych opinii Rady Pedagogicznej (dn. 12.09.2013 r.), Rady Rodziców (dn. 12.09. 2013 r.) oraz Samorządu Uczniowskiego (dn. 12.09.2013 r.) następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:
  • 16 października 2013 r. – Dzień Jana Pawła II; uroczystość szkolna
  • 26 marca 2014 r. – Święto Patrona Szkoły; uroczystość szkolna
  • 1 kwietnia 2014 r. – sprawdzian kompetencji po klasie szóstej
  • 2 maja 2014 r. – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze (czynna świetlica)
  • 30 maja 2014 r. – Dzień Dziecka; odpracowany w dniu 7 czerwca jako Piknik Rodzinny
  • 20 czerwca 2014 r. – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze (czynna świetlica)

Medal dla podręcznika naszych nauczycielek

logo_best_eba

Gratulujemy naszym nauczycielkom Paniom Agnieszce Banasiak, Agnieszce Burdzińskiej i Jolancie Dymarskiej współautorkom podręcznika Tropiciele edukacji wczesnoszkoolnej.
Tropiciele otrzymali prestiżową nagrodę BESA (Best European School Book Awards), przyznawaną każdego roku za najlepszą książkę szkolną w Europie – złoty medal. Podręcznik naszych nauczycielek otrzymał już dwie nagrody:

  • Medal na XIX Targach Edukacyjnych w Kielcach
  • Znak Jakości „KidZone” w tegorocznej edycji projektu organizowanego pod honorowym patronatem, Rzecznika Praw Dziecka

Dofinansowanie na zakup podręczników

lodz_herb

Szanowni Państwo!

Na stronie Urzędu Miasta Łodzi ukazały się informacje dotyczące dofinansowania na zakup podręczników. Więcej informacji uzyskacie Państwo klikając w logo Urzędu Miasta Łodzi.

Wyjątkowy uczeń

logo wu

Ruszył właśnie projekt „Wyjątkowy uczeń” dla uczniów klas I-III.
W naszej placówce odbywać się będą bezpłatne zajęcia rozwijające, wyrównawcze i specjalistyczne. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły podczas klasowych zebrań z rodzicami w czwartek dnia 12 września, godz. 17.00. Dodatkowe informacje w szkole.

Iwona Sosnowska

1 35 36 37