Tadeusz_Zawadzki_male

Tadeusz Zawadzki „Zośka” urodził się 26 stycznia 1921 r. w Warszawie. Wiosną 1939 r. w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie otrzymał świadectwo dojrzałości. Od chwili wybuchu wojny, młody Tadeusz, podjął intensywną walkę z niemieckim okupantem.

Jego działania przedstawiają się następująco:

W dniu 6 września 1939 r. wymarsz ewakuacyjny z Warszawy na wschód w ramach dużego zgrupowania harcerzy warszawskich. Tadeusz Zawadzki staje na czele 23 Drużyny.
Grudzień 1939 r. zagazowanie „Adrii” przez „Buki”.

Marzec – czerwiec 1940 r. praca w komórce więziennej.

Marzec 1941 r. związanie się z akcja Małego Sabotażu, prowadzona przez „Wawer” – akcja fotograficzna, napisy, rysunki na murach, gazowanie lokali, ulotki, afisze, wywieszanie flag narodowych.

27 czerwca 1942 r. wydanie specjalnego numeru „Nowego Kuriera Warszawskiego”, ostemplowanego kotwicą.

15 sierpnia 1942 r. ukończenie „Szkoły za lasem” i nominacja na stopień podharcmistrza oraz na stopień instruktora.

13 września 1942 r. ćwiczenia całego hufca w lasach Chojnowskich.

23 września 1942 r. objecie przez Tadeusza Zawadzkiego komendantury nad nowo utworzonymi „Grupami Szturmowymi” na terenie stolicy.

31 grudnia 1942 r. akcja wysadzenia torów pod kolejowych pod Kraśnikiem.

23 marca 1943 r. aresztowanie „Rudego”.

26 marca 1943 r. akcja pod Arsenałem. Uwolnienie więźniów Pawiaka, między innymi Janka Bytnara.

30 marca 1943 r. śmierć dwóch najbliższych przyjaciół: „Rudego” (J. Bytnara) i Alka (A. Dawidowskiego).

6 maja 1943 r. zamach na gestapowca Schulza.

8 maja 1943 r. nieudana próba uwolnienia z rąk gestapo naczelnika Szarych Szeregów – Floriana Marciniaka.

20 maja 1943 r. uwolnienie 49 więźniów pod Celestynowem. Za tę akcję Tadeusz Zawadzki „Zośka” otrzymał Virtuti Militari V klasy).

22 maja 1943 r. zamach na gestapowca Langego.

6 czerwca 1943 r. akcja wysadzenia mostu pod Czarnocinem.

15 sierpnia 1943 r. uzyskanie nominacji harcmistrzowskiej.

20 sierpnia 1943 r. śmierć Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” podczas ataku na niemiecką strażnicę graniczną we wsi Sieczychy.

28 października 1981 r. odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” i innych studentów Politechniki warszawskiej Walczącego Podziemia lat 1939 – 1945.

 

Wiersz „Moja szkoła” – Adam Komorowski, klasa Va
(…) Naszym patronem „Zośka” jest
Głośne „hurra” na jego cześć;
Daje nam przykład jakim być,
Jak się tu uczyć i jak żyć.(…)