Podstawy programowe 2017/2018

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. PP z komentarzem Wychowanie fizyczne. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa Wychowanie do życia w rodzinie. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa Wiedza o społeczeństwie. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa Technika. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa Przyroda. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa Plastyka. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa Muzyka. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa Matematyka. PP z komentarzem. Szkoła podstawowa Kształcenie specjalne. PP z komentarzem Język … Czytaj dalej Podstawy programowe 2017/2018