Sandra Kujawska – Komorowska – główna księgowa

Mariola Marecka – kierownik gospodarczy

Danuta Sobczyk – samodzielny referent

Jerzy Siemiński – inspektor bhp