Dyrektor szkoły

Iwona Sosnowska

dyrektor szkoły od 2004 r.

nauczyciel dyplomowany

magister pedagogiki wieku dziecięcego

studia podyplomowe z organizacji i zarządzania

studia podyplomowe z psychologii