Zastępcy dyrektora szkoły

PODZIAŁ KOMPETENCJI WICEDYREKTORÓW

dyr. Beata Wielkopolan

 • pełni funkcje pierwszego zastępcy,
 • nadzór pedagogiczny,
 • sprawy rozmów i wniosków nauczycielskich,
 • obserwacje w drugim etapie edukacyjnym,
 • nadzór nad pracą biblioteki i świetlicy,
 • wybór i nadzór projektów i programów do realizacji,
 • zastępstwa, rozliczanie godzin ponadwymiarowych,
 • wycieczki szkolne,
 • nadzór nad planem lekcji i dyżurów nauczycieli,
 • kontrola dyscypliny (dyżury, szatnia)

dyr. Agnieszka Banasiak

 • SIO,
 • programy komputerowe funkcjonujące w szkole,
 • integracja,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • nadzór nad pracą psychologa i pedagoga,
 • obserwacje na pierwszym etapie edukacyjnym,
 • zmiany w prawie oświatowym, nadzór nad statutem,
 • rozpatrywanie wniosków i rozmowy z rodzicami,
 • podręczniki,