Samorząd Uczniowski

Opiekunowie:
p. Konrad Kowalski
p. Marta Danielewska
***
Przewodnicząca:
Judyta Granatowska
Zosia Sujka
Zastępca:
Natalia Mendyka