ПРАВИЛА ОЦІНЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ

в початковій школі № 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Łodzi

діє з 1 вересня 2022 року

I. Загальні правила:

 1. У I – III класах підсумкові та річні класифікаційні оцінки з поведінки є описовими.
 2. У IV-VIII класах діє бальна система оцінювання. Це означає, що на початку навчального року та на початку другого півріччя кожен учень отримує 120 балів, що відповідає гарній оцінці. Протягом шести місяців учень може підвищити або знизити його, що призведе до вищого або нижчого рівня поведінки.
 3. Бали, отримані за перше півріччя, дійсні лише до кінця першого півріччя.
 4. Річна оцінка поведінки складається на основі середнього арифметичного балів, отриманих за перше та друге півріччя.
 5. Бали вносяться вчителями (педагогом, психологом, центром культури, вчителями-спеціалістами) та вихователями до електронного журналу, у вкладку поведінка, після вибору відповідної категорії.
 6. Не можна ставити учневі негативні бали, не повідомивши його про це.
 7. При визначенні оцінки поведінки учня, у якого виявлено розлади поведінки чи відхилення у розвитку, слід враховувати вплив цих розладів чи відхилень на його поведінку на підставі рішення про необхідність спеціального навчання. або індивідуальне навчання або висновок психолого-педагогічної консультації, у тому числі спеціалізованих і недержавних консультацій.психолого-педагог.
 8. Підсумковою є оцінка, яку визначає викладач.
 9. Проміжний і річний бали поведінки визначаються шляхом підрахунку кількості балів за такою шкалою „.

кількість балівОцінка поведінки
210 i więcejзразковий
151 – 209дуже добре
100 – 150добре
51 – 99правильно
21 – 50недоречно
20 i mniejосудливий
 1. Конкретна поведінка – позитивна чи негативна – отримує відповідну кількість балів відповідно до наведених нижче критеріїв.

Позитивні критерії – позитивні бали

LPПоведінка учнів / критерії оцінюваннякількість балівЧастота записівОцінювач
Функціонування учня в шкільному середовищі та його ставлення до шкільних обов’язків зазначені в Статуті початкової школи № 182
P1Премія за 100% виправданих пропусків.10один раз на семестркeруючий вчитель
P2Бонус за відсутність запізнень або до двох запізнень протягом шести місяців.  10один раз на семестркeруючий вчитель wca
    P3Турбота про саморозвиток – діяльність у гуртках за інтересами, активна участь у позакласних заходах, які організовуються в школі, наприклад, хор, комп’ютерні та спортивні заняття тощо.      10один раз на семестр (на кожен з видів діяльності)керівник класи
  P4Ефективне виконання функції та активна діяльність у школі, наприклад, голова SU, виступаючи у флагмані школи.  15один раз на семестропікун SU опікун пошти вчитель
  P5Робота на клас, в т.ч. класне самоврядування, організація класних заходів та заходів конкурсів, оформлення кімнат тощо.    5для кожної діїкeруючий вчитель 
  P6Власна ініціатива студента у виконанні різноманітних справ і завдань.  5щоразувикладач
    P7Участь в організації шкільних заходів. Наприклад академій, вистав тощо. – під час шкільних занять, – у вільний час.      5 10для кожної діїпедагог-організатор
    P8Активна участь у діяльності на користь соціального середовища (наприклад:благодійність, волонтерство, принесення подарунків у рамках колекцій, ярмарків, фестивалів тощо).    5щоразуорганізатор, куруючий вчитель
  P9Участь у шкільних спортивних змаганнях, організованих працівниками школи.  3щоразупедагог-організатор
  P10Участь у виїзних спортивних змаганнях та змаганнях як представник школи.  4щоразувикладач / вихователь
    P11Участь у конкурсах тематичних, предметних та інших олімпіадах, а також у спортивних змаганнях районного, обласного, обласного та загальна – польська рівнів.    6щоразувикладач / вихователь
  P12Досягнення в олімпіадах та шкільних олімпіадах місце I – III відзнака    8-10 5щоразувикладач / вихователь
  P13Досягнення в змаганнях та змагання на свіжому повітрі місце І-ІІІ відзнака    13-15 10щоразувикладач / вихователь
      P14Отримання звання фіналіста або лауреата предметних і тематичних конкурсів, олімпіад та спортивних змагань обласного, загально – польського та міжнародного рівня.  відповідним чином
30 lub 40
щоразувикладач / вихователь
Повага до принципів соціального співіснування та загальноприйнятих етичних норм
  P15Гала-сукня або сукня, адаптована до обставин (наприклад, звернення, похід до театру).  2щоразукeруючий вчитель 
  P16Вживання ввічливих фраз, невживання ненормативної лексики, особиста культура. не в театр).  10один раз на семестркeруючий вчитель 
  P17Зразкова поведінка під час заходів, шкільних свят, поїздок.  1щоразукeруючий вчитель 
    P18Просоціальне ставлення та належне реагування на негативну поведінку та прояви загрози, дискримінації та нетерпимості.    2щоразукeруючий вчитель 
  P19Взаємопідтримка в навчанні (організовується педагогом, вихователем або вчителем-предметником).  5  щоразувихователь, шкільний вихователь, учитель
      P20Допомога колегам і друзям, які відсутні на уроках – обмін інформацією про домашнє завдання, матеріал, реалізований на уроках, обмін нотатками, відкрите дружнє ставлення.    10    раз на місяць    кeруючий вчитель 
    P21Оцінка студентів, зроблена викладачами, які викладають на даній кафедрі, до середньорічної та річної класифікації (середнє арифметичне балів після округлення)    0-10один раз на семестркeруючий вчитель 
P22Самооцінка учня0-5один раз на семестркeруючий вчитель 
  P23Відсутність зауважень та скарг з боку непедагогічного персоналу (обслуговування та адміністрації) щодо поведінки студента.  5один раз на семестркeруючий вчитель 
  P24Позитивна поведінка учня заслуговує похвали і не входить до наведених вище критеріїв.  5щоразувикладач
      P25Премія вихователя, наприклад, за помітне покращення ставлення учня до шкільних обов’язків або значне покращення його поведінки чи іншої позитивної поведінки, виняткове, відмінне ставлення.      1-10один раз на семестркeруючий вчитель 
P26Бонус за повну відсутність негативних балів.10один раз на семестркeруючий вчитель 

Негативні критерії – негативні бали.

Lp.Поведінка учнів / критерії оцінюваннякількість балівЧастота входуОцінювачі
Функціонування учня в шкільному середовищі та його ставлення до шкільних обов’язків зазначені в Статуті початкової школи № 182
  N1Без причини відсутності – без причини у встановлений законом термін 7 днів. -5 щоразукeруючий вчитель 
  N2Самовільне запізнення на урок (без попереднього повідомлення про можливість такого запізнення).  -1щоразувчитель, кeруючий вчитель
  N3Хитра, навмисний і свідомий пропуск окремих уроків.-10/ день,  -2/ годинащоразукeруючий вчитель 
    N4Заважати під час уроку, не реагувати на усну увагу вчителя (голосно розмовляти, ходити по класу, підбирати, кидати предмети, співати, свистіти, смітити тощо).    -5щоразувикладач
      N5 Неадекватна поведінка на перервах, до і після уроків, у їдальні, загальній кімнаті, в гардеробі, на майданчику та в коридорах (бігати, смітити, штовхати інших, бити ногами, плюватися тощо).-5щоразувикладач
  N6Неадекватна поведінка під час шкільних свят (асамблеї, академії) та екскурсії.-5щоразувикладач
  N7Недотримання правил безпеки, умисна загроза своїй та оточуючим безпеці.-15щоразувикладач
  N8Невиконання доручених або добровільно взятих завдань.-2щоразувикладач
    N9Умисне знищення шкільного майна та обладнання (в тому числі спроби знищення) та речей колег (у тому числі шкільні підручники).-15щоразувчитель, кeруючий вчитель
  N10Підробка підпису, підробка виправдань, письмове звільнення від уроків і оцінок, наприклад, у зошиті.-15щоразувчитель, кeруючий вчитель
N11Крадіжка, вимагання.-30щоразукeруючий вчитель 
N12Завантаження під час тестів, плагіат. Списування домашнього завдання.-10 -5щоразувикладач
N13Недотримання порядку користування стільниковим телефоном у школі – використання стільникового телефону без дозволу вчителя.-5щоразувикладач
N14Фотографування, відеозйомка чи запис за участю інших осіб без їхньої згоди.-15щоразувикладач
N15Несвоєчасне повернення книг до бібліотеки, незважаючи на попередні застереження.-5раз на рікбібліотекар
Повага до принципів соціального співіснування та загальноприйнятих етичних норм
N16Використання ненормативної лексики та лексики, що виходить за межі мовної норми, а також скандальних жестів.-3щоразувчитель, кeруючий вчитель
N17Словесні переслідування, наприклад: глузування, залякування, дражниння, нетерпимість, відсутність поваги до однолітків.-5щоразувчитель, кeруючий вчитель
N18Зарозуміле ставлення до вчителів та працівників школи, нереагування на прохання, усні зауваження чи накази вчителя.-10щоразувчитель, кeруючий вчитель
N19Поширення матеріалів, думок про вчителів та працівників, які шкодять доброму імені школи та розміщення образливих коментарів на інтернет-порталах.-20щоразукeруючий вчитель 
N20Використання кібербулінгу проти однолітків – переслідування, висміювання, видавання себе за інших людей, застосування психологічного насильства в обміні повідомленнями та соціальних мережах.-20щоразукeруючий вчитель 
N21Заохочення та провокування поганих вчинків (у тому числі вживання стимуляторів, їх пропаганда)-10щоразувчитель, кeруючий вчитель
N22Застосування фізичного насильства до учнів, вчителів та працівників школи, у тому числі побиття, участь у бійці.-20щоразувчитель, кeруючий вчитель
N23Схильність до залежностей – зберігання або вживання наркотиків у школі чи поблизу неї (сигарети, електронні сигарети, алкоголь, психоактивні речовини).-50щоразувчитель, кeруючий вчитель
N24Мати небезпечні інструменти в школі, напр. ножі, петарди та інші шкідливі речовини.-20щоразувчитель, кeруючий вчитель
N25Пропагувати порнографічні матеріали, використовувати фашистську, нацистську, комуністичну, расистську, сатанинську символіку та символіку, пов’язану з наркотиками.-10щоразукeруючий вчитель 
N26Наруга над національною та релігійною символікою.-10щоразувчитель, кeруючий вчитель
  N27Негативна поведінка, не включена в попередні пункти – призначається в залежності від серйозності вчинку.від -1  дo -10щоразувчитель, кeруючий вчитель
      N28Не реагувати на зауваження щодо порушення правил соціальної культури одягу та небезпечних прикрас (становище та проблеми дитини оцінює вихователь за погодженням з вихователем, психологом).    від – 5 дo -10один раз на семестркeруючий вчитель    
 1.  Додаткові домовленості:
  1. Студент не може отримати зразкову оцінку, якщо він має 25 негативних балів (крім позитивних). Студент не може отримати дуже хорошу оцінку, якщо він має 35 негативних балів (крім позитивних).
  1. Учень, який отримав передбачене законом стягнення – письмову догану від вихователя, не може отримати вищу за належну оцінку за поведінку.
  1. Учень, який отримав встановлене законом стягнення – усну догану директора школи, не може отримати вищу за неналежну оцінку поведінку.
  1. Учневі, до якого застосовано встановлене законом стягнення – письмову догану керівника школи з письмовим обґрунтуванням в табелі оцінок, виноситься догана: у І півріччі – за І півріччя, у II півріччі – за весь рік.

У випадку, якщо школа повідомляє поліцію або сімейний суд про перелічені нижче дії, незалежно від того, чи відповідає учень критеріям оцінки, оцінка знижується до осудливої:

 1. побиття
  1. вживання алкоголю
  1. часте куріння сигарет, електронних сигарет
  1. вживання або поширення наркотиків, крадіжка
  1. вимагання грошей
  1. шантаж
  1. знищення шкільної та приватної власності учнів
  1. підробка підписів і документів
  1. образа вчителя – посадової особи
  1. за поведінку, що демонструє деморалізацію або загрозу деморалізації неповнолітнього.