Podajemy listę kandydatów zakwalifikowanych
oraz niezakwalifikowanych
do pierwszej klasy
na rok szkolny 2018/ 2019:
Lista kandydatów zakwalifikowanych
Lista kandydatów niezakwalifikowanych