Informacja Dyrektora szkoły w sprawie organizacji pracy szkoły od 18 stycznia 2021r.

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły w związku z pandemią COVID-19 obowiązujące od 18.01.2021r.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączonymi dokumentemi.

Zarządzenie Nr 1/01/2021 Dyrektora Szkoły

Procedura bezpieczeństwa

Przydział sal lekcyjnych do oddziałów I – III od 18 stycznia 2021 r.