Harmonogram rekrutacji klas pierwszych

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Miasto Łódź, na rok szkolny 2021/2022

Lp Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnym
1Składanie wydrukowanych z systemu: *
zgłoszeń kandydatów do klas pierwszych ogólnodostępnych obwodowych szkół podstawowych lub wniosków o przyjęcie kandydatów do klas pierwszych ogólnodostępnych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 04.05.2022 r.
do 03.06.2022 r.
do godz. 15.00
2Składanie do dyrektorów szkół, w których prowadzone są oddziały integracyjne lub szkoły integracyjnej podań o przyjęcie* kandydatów do oddziału integracyjnego wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnegood 04.05.2022 r.
do 27.05.2022 r.
do godz. 15.00
3Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły spoza obwodu i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji i rekrutacyjnej czynności, o których mowa wart. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.od 06.06.2022 r.
do 08.06.2022 r.
4Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.20.06.2022 r.
do godz. 12.00
5Składanie przez rodziców kandydatów spoza obwodu zakwalifikowanych do danej szkoły pisemnych oświadczeń * potwierdzających wolę przyjęcia.od 21.06.2022 r.
do 23.06.2022 r.
do godz.15.00
6Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły pozaobwodowej.27.06.2022 r.
do godz.12.00

*Dopuszcza się dokonanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej czynności:

  • składania wydrukowanych z systemu: zgłoszeń kandydatów do klas pierwszych ogólnodostępnych obwodowych szkół podstawowych lub wniosków o przyjęcie kandydatów do klas pierwszych ogólnodostępnych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
  • składania do dyrektorów szkół, w których prowadzone są oddziały integracyjne lub szkoły integracyjnej podań o przyjęcie kandydatów do oddziału integracyjnego wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • składanie przez rodzic6w kandydat6w spoza obwodu zakwalifikowanych do danej szkoły pisemnych oświadczeń potwierdzających wolę przyjęcia.

Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym
do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Miasto Łódź, na rok szkolny 2021/2022


Postępowanie uzupełniające przeprowadza się po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

LpRodzaj czynnościTermin w postępowaniu
uzupełniającym
1Składanie
zgłoszeń kandydatów do klas pierwszych ogólnodostępnych obwodowych szkół podstawowych lub
wniosków o przyjęcie kandydatów do klas pierwszych ogólnodostępnych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami * potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagą w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 29.06.2022 r.
do 11.07.2022 r.
do godz. 15.00
2Składanie do dyrektorów szkół, w których prowadzone są oddziały integracyjne lub szkoły integracyjnej podań o przyjęcie kandydatów* do oddziału integracyjnego wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.na bieżąco
( w dniach 24-26.05.2022 brak kontaktu
ze szkolnym administratorem naboru ze
względu na egzamin klas VIII)
3Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły spoza obwodu i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa wart. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.od 14.07.2022 r.
do 15.07.2022 r.
4Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.18.07.2022 r.
do godz. 12.00
5Składanie przez rodziców kandydatów spoza obwodu zakwalifikowanych do danej szkoły pisemnych oświadczeń * potwierdzających wolę przyjęcia.od 19.07.2022 r.
do 20.07.2022 r.
do godz. 15.00
6Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przytytych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły pozaobwodowej.21.07.2022 r.
do godz. 15.00

*Dopuszcza się dokonanie za pomocą środków komunikacji i elektronicznej czynności:

  • składania zgłoszeń kandydatów do klas pierwszych ogólnodostępnych obwodowych szkół podstawowych lub wniosków o przyjęcie kandydatów do klas pierwszych ogólnodostępnych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
  • składania do dyrektorów szkół, w których prowadzone są oddziały integracyjne lub szkoły integracyjnej podań o przyjęcie kandydatów do oddziału integracyjnego wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • składania przez rodziców kandydatów spoza obwodu zakwalifikowanych do danej szkoły pisemnych oświadczeń potwierdzających wolę przyjęcia.