Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
1 września 2021r.
Boisko szkolne (w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych –
sala gimnastyczna) w budynku A przy ul. Łanowej

Klasy I – godz. 12.00
Klasy II-III – godz. 9.00
Klasy IV – V – godz. 9.45
Klasy VI – VII – godz. 10.30
Klasy VIII – godz. 11.15

W przypadku złej pogody obowiązuje następujący grafik wejść
poszczególnych klas do szkoły:
Klasy I – wejście główne
Klasy II – wejście główne
Klasy III – wejście przy świetlicy
Klasy IV – wejście główne
Klasy V – wejście przy świetlicy
Klasy VI + VIIA, B – wejście główne
Klasy VIIC, D, F – wejście przy świetlicy
Klasy VIII – wejście główne

Przypominamy, że na terenie szkoły obowiązują zasady reżimu sanitarnego
(pomiar temperatury, maseczki, dystans, dezynfekcja).

Klasy I spotykają się w salach lekcyjnych bez względu na pogodę.
W klasach I dopuszcza się obecność tylko jednego rodzica/opiekun.