Informacja Dyrektora szkoły w sprawie organizacji pracy szkoły od 18 listopada 2021r.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły oraz z wewnętrznymi  procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie szkoły w związku z pandemią COVID-19 od 18.11.2021r.

ZARZĄDZENIE NR 8/11/2021 z dnia 17 listopada 2021 r.

Procedura bezpieczeństwa

Regulamin pracy świetlicy

Regulamin pracy biblioteki szkolnej

Regulamin pracy kuchni i stołówki szkolnej