LEKCJA PRAWA Z SĘDZIĄ ANNĄ MARIĄ WESOŁOWSKĄ

W dniu 13.04.2022r. w naszej szkole gościliśmy Sędzię Annę Marię Wesołowską. Podczas spotkania z uczniami z klas VIB, VII oraz VIII Pani Sędzia poruszyła ważne dla młodzieży tematy związane z odpowiedzialnością za czyny, w tym konsekwencje za niszczenie mienia, stosowanie przemocy psychicznej i fizycznej oraz  stosowanie używek. Na podstawie prawdziwych rozpraw zaczerpniętych z ławy sądowej słuchacze dowiedzieli się, jakie są środki wychowawcze, które sąd może zastosować wobec nieletniego. Dokładnie omówiono także elementy togi, którą zaprezentowano, a na zakończenie miła niespodzianka – każda klasa zrobiła sobie z naszym Gościem pamiątkowe zdjęcie.
To była bardzo ważna i interesująca lekcja prawa dla naszych uczniów. Oby wszystkim pozostała w pamięci.

wszystkim pozostała w pamięci.