Łódzki Budżet Obywatelski – projekt L126, zadanie ponadosiedlowe dla SP nr 182 w Łodzi

Modernizacja sal gimnastycznych w SP 182 – Teofilów  

Szanowni Państwo!

W celu zapoznania się ze szczegółami naszego projektu, wklejcie do przeglądarki i kliknijcie link:
https://budzetobywatelski.uml.lodz.pl/szczegoly-projektu-1401117358-1401132960-9aad73bac039adc59f802bf01b7bd0d9

Aby wykorzystać publiczne środki z ŁBO w najlepszy z możliwych sposobów, prosimy o zagłosowanie na modernizację sal gimnastycznych w obu budynkach Szkoły Podstawowej nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Łodzi.

Głosujemy TYLKO w formie papierowej od 7.10. do 13.10. 2022 roku.

Gotowe karty do głosowania otrzymają uczniowie od swoich wychowawców, w piątek,  7.10. w godzinach porannych. Nauczyciele, niepedagogiczni pracownicy szkoły oraz rodzice będą mogli pobrać karty z sekretariatu w dowolnej liczbie. W tym roku można zbierać głosy znacznie łatwiej, ponieważ mogą głosować wszystkie osoby zamieszkałe  w Łodzi z numerem PESEL, bez ograniczenia wieku. Dotyczy to zarówno najmłodszych dzieci, niepotrafiących pisać, za które kartę wypełniają i podpisują się rodzice / prawni opiekunowie, jak również cudzoziemców (np. Ukraińców), którzy mieszkają w Łodzi. 

Pamiętajcie, że jedna osoba może zagłosować tylko jeden raz.

Zakładamy, że uczniowie oraz pracownicy szkoły przyniosą do czwartku, 13.10. przynajmniej po 10 kart z podpisami. W młodych siła, żeby wygrać, trzeba zebrać więcej głosów, sporo więcej.

Jest wiele argumentów, przemawiających za tym:
– wychowawcy wynagrodzą uczniom ich operatywność w zbieraniu głosów punktami dodatnimi z zachowania,
– uczeń, który zbierze największą liczbę głosów w danej klasie, nie będzie przez tydzień pytany na lekcjach,
– klasa, która zbierze najwięcej głosów, będzie przez tydzień zwolniona z kartkówek, 
– będzie można skorzystać z nowoczesnych, świetnie wyposażonych sal gimnastycznych na miarę XXI wieku.     

Zbierajmy, a uzbieramy. Głosujmy, a wygramy !!!    

Громадський бюджет Лодзі - проект L126, завдання між будинками для початкової школи № 182 у Лодзі
Модернізація спортивних залів у початковій школі 182 - Теофілів

Пані та панове!
Для того, щоб ознайомитися з деталями нашого проекту, вставте його в браузер і натисніть на посилання:
https://budzetobywatelski.uml.lodz.pl/szczegoly-projektu-1401117358-1401132960-9aad73bac039adc59f802bf01b7bd0d9
Щоб якнайкраще використати державні кошти від ŁBO, проголосуйте за модернізацію спортивних залів в обох будівлях початкової школи № 182. Тадеуш Завадський «Зоська» в Лодзі.
Голосуємо ТІЛЬКИ в паперовому вигляді з 7.10. до 13.10. 2022 рік.
Готові бюлетні студенти отримають від своїх викладачів у п’ятницю, 7 10 ранку. Вчителі, непедагогічні працівники школи та батьки зможуть завантажити картки в секретаріаті в будь-якій кількості. Цього року збирати голоси набагато простіше, тому що всі жителі Лодзі з номером PESEL можуть голосувати без вікових обмежень. Це стосується найменших дітей, які не вміють писати, для яких картку заповнюють і підписують їхні батьки / законні опікуни, а також іноземців (наприклад, українців), які проживають у Лодзі.
Пам'ятайте, що одна людина може проголосувати лише один раз.
Припускаємо, що учні та працівники школи принесуть до четверга 13.10. не менше 10 карток з підписами. У молоді, щоб перемогти, потрібно набрати більше голосів, набагато більше.

Для цього є багато аргументів:
 - педагоги винагороджують учнів за ефективність у зборі голосів позитивними балами з поведінки,
- учень, який набере найбільшу кількість голосів у даному класі, не буде запрошений під час уроків протягом тижня,
- клас, який набере найбільшу кількість голосів, буде звільнений від карток на тиждень,
- можна буде користуватися сучасними, добре обладнаними спортивними залами 21 століття.
Збираємо і збираємо. 

Голосуймо і ми переможемо!!!