Panel dyskusyjny klas ósmych / Дискусійна панель восьмого класу

W naszej szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna pt. „Dobre słowo wzmacnia”. 24.11.2022r. uczniowie klas ósmych wzięli udział w panelu dyskusyjnym prowadzonym przez psychologa, pedagoga i pedagoga specjalnego. Pani pedagog przedstawiła wyniki przeprowadzonej wcześniej wśród uczniów ankiety na temat tego, jak uczniowie czują się w szkole. Przedstawiciele klas ósmych pracowali w grupach zapisując swoje propozycje dotyczące propagowania właściwych postaw społecznych i dobrych relacji między uczniami w naszej szkole. Każda grupa prezentowała swoje propozycje zapisane w punktach. Panel zakończył się ogólną dyskusją i wymianą zdań.

У нашій школі реалізується педагогічна новація під назвою «Добре слово зміцнює». 24.11.2022 року учні восьмих класів взяли участь у дискусійній панелі під керівництвом психолога, педагога та спеціального педагога. Учитель представив результати опитування, проведеного раніше серед учнів щодо того, як почуваються учні в школі. Представники восьмого класу працювали в групах, записуючи свої пропозиції щодо пропаганди відповідних соціальних установок і добрих відносин між учнями нашої школи. Кожна група представила свої пропозиції, написані по пунктах. Панель завершилася загальною дискусією та обміном думками.