Święto Patrona Szkoły

Dnia 20 marca odbył się uroczysty apel z okazji święta patrona naszej szkoły- Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”. Lekcje historii przygotowali i poprowadzili uczniowie klasy 6b pod opieką Pani Agnieszki Konarzewskiej i Pani Jolanty Janeczek.
Oprawę muzyczną przygotowała Pani Małgorzata Hejduk wraz z chórem. Dekoracje przygotował Pan Piotr Trojańczyk.
Przypomnienie najważniejszych wydarzeń i osiągnięć naszego patrona jest ważne dla każdego ucznia naszej szkoły. 

20 березня відбувся урочистий перекличка з нагоди свята покровителя нашої школи – Тадеуша Завадзького «Зоска». Уроки історії були підготовлені та проведені учнями 6-го класу під керівництвом пані Агнешки Конаржевської та пані Йоланти Янечек. Музичну постановку підготувала пані Малгожата Гейдук з хором. Прикраси підготував пан Пьотр Троянчик. Пригадування найважливіших подій та досягнень нашого мецената є важливим для кожного учня нашої школи.