III Ogólnołódzki Konkurs You Rule

W dniu 24 marca 2023 r. w naszej szkole odbył się III Ogólnołódzki Konkurs Języka Angielskiego YOU RULE. Uczniowie zmierzyli się z różnorodnymi pytaniami. Sprawdzali wiedzę z zakresu kultury, historii, geografii i tradycji Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.  
W konkursie wzięli udział uczniowie klas ósmych z dziewięciu łódzkich szkół.


Zwycięzcy to:

  1. Szkoła Podstawowa nr 14 – Ewa Szczypińska i Maria Busler,
  2. Szkoła Podstawowa nr 81 – Małgorzata Baniukiewicz i Amelia Grzelczyk,
  3. Szkoła Podstawowa nr 189 – Hanna Gadula i Patryk Klaska.

Nasi uczniowie zajęli 4 miejsce. Drużynę naszej szkoły tworzyły: Justyna Zaremba i Helena Split.
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy. Szczególne podziękowania składamy Łódzkiemu Stowarzyszeniu Pomocy Szkole za objęcie naszego konkursu honorowym patronatem oraz za wsparcie finansowe. Dzięki temu mogliśmy ufundować ciekawe nagrody dla laureatów.

Na zdjęciu widzimy organizatorów, Panią Wicedyrektor, uczestników którzy zwyciężyli. Na zdjęciu jest również Katarzyna Błasiak - współorganizatorka konkursy z SP 198.

24 березня 2023 року в нашій школі відбулася ІІІ Національна олімпіада з англійської мови YOU RULE. Перед студентами постали різноманітні питання, які перевіряють їх знання культури, історії, географії та традицій Великобританії та США.  У конкурсі взяли участь учні восьмих класів дев’яти шкіл Лодзі. Переможцями стали:Початкова школа No 14 – Ева Щипінська та Марія Буслер, початкова школа No 81 – Малгожата Банюкевич та Амелія Гжельчик, початкова школа No 189 – Ганна Гадула та Патрик Класка.Наші студенти посіли 4 місце. Команда нашої школи складалася з: Юстина Заремба та Олена Спліт.Вітаю всіх.Особлива подяка Лодзинському товариству допомоги школам за почесне шефство над нашим конкурсом та фінансову підтримку, завдяки якій ми змогли профінансувати цікаві призи для переможців.